Menu

 

People

Faculty

 

 

Prof. Pingbo HUANG

Research Interests | Teaching Assignments | Publications

Research Area

1.Sensory neurobiology: mechanotransduction in hair cells in the inner ear; 2.Mechanical and chemical regulation of ion channels; 3.Molecular mechanobiology

Research Interests

Sensory neurobiology, Mechanotransduction of hair cells, Hearing, Ion channels, Molecular mechanobiology,

Teaching Assignments

2020-21 Fall: BIPH3010 - Advanced Biological Physics
2020-21 Fall: LIFS6113D - Current Topics in Biochemistry and Biophysics
2020-21 Fall: SCIE3900 - International Research Experience
2020-21 Fall: LIFS4971 - Biochemistry and Cell Biology Project Research I
2020-21 Fall: LIFS4961 - Biochemistry and Cell Biology Capstone Project
2020-21 Fall: LIFS4963 - Biotechnology Capstone Project
2020-21 Winter: LIFS6660 - Molecular Medicine
2020-21 Spring: LIFS4981 - Biochemistry and Cell Biology Project Research II
2020-21 Spring: LIFS3020 - Molecular and Cellular Biology II
2020-21 Spring: LIFS3040 - Animal Physiology
2020-21 Spring: LIFS6660 - Molecular Medicine
2019-20 Spring: LIFS4981 - Biochemistry and Cell Biology Project Research II
2019-20 Spring: SCIE2500 - Guided Study on Research II
2019-20 Spring: LIFS3020 - Molecular and Cellular Biology II
2019-20 Spring: LIFS3040 - Animal Physiology
2019-20 Spring: LIFS6111L - Life Science Postgraduate Student Seminar
2019-20 Spring: LIFS6660 - Molecular Medicine
2019-20 Spring: LIFS4980 - Biological Science Project Research II

Recent Publications


  • Zhou, Zijing; Yu, Xiaojie; Jiang, Biaobin; Feng, Wanying; Tian, Ye; Liu, Zhiyong; Wang, Jiguang; Huang, Pingbo, "Alternative Splicing of Three Genes Encoding Mechanotransduction-Complex Proteins in Auditory Hair Cells", (2021)
  • Cao, Xu; Zhou, Zijing; Tian, Ye; Liu, Zhengzhao; Cheng, Kar On; Chen, Xibing; Hu, Wenbao; Wong, Yuk Ming; Li, Xiaofen; Zhang, Hailin; Hu, Ronggui; Huang, Pingbo, "Opposing roles of E3 ligases TRIM23 and TRIM21 in regulation of ion channel ANO1 protein levels", (2021)
  • Zhao, Qirui; Shen, Yusheng; Tian, Fang; Yobas, Levent; Park, Hyo Keun; Huang, Pingbo, "A novel nanobead-based single-molecule pull-down for cell populations single cells", (2020)
  • Duan, Yuanyuan; Li, Guangqiang; Xu, Miaomiao; Qi, Xiaofei; Deng, Mingxia; Lin, Xuejia; Lei, Zhiwei; Hu, Yi; Jia, Zhenghu; Yang, Quanli; Cao, Guangchao; Liu, Zonghua; Wen, Qiong; Li, Zhenhua; Tang, Jie; Zhang, Wei Kevin; Huang, Pingbo; Zheng, Limin; Flavell, Richard A.; Hao, Jianlei; Yin, Zhinan, "CFTR Is a Negative Regulator of γδ T Cell IFN-γ Production and Antitumor Immunity", (2020)
  • Yu, Xiaojie; Zhao, Qirui; Li, Xiaofen; Chen, Yixuan; Tian, Ye; Liu, Shuang; Xiong, Wei; Huang, Pingbo, "Deafness mutation D572N of TMC1 destabilizes TMC1 expression by disrupting LHFPL5 binding", (2020)

Read More

Publications

 
People