Menu

 

People

Faculty

 

 

Prof. Jun XIA

Research Interests | Teaching Assignments | Publications

Research Interests

Neuroscience, Cell Biology, Bio-Imaging

Teaching Assignments

2020-21 Fall: LIFS4760 - Biochemistry of Diseases
2020-21 Fall: LIFS6112D - Current Topics in Neuroscience
2020-21 Fall: LIFS4961 - Biochemistry and Cell Biology Capstone Project
2020-21 Fall: LIFS4960 - Biological Science Capstone Project
2020-21 Fall: LIFS4963 - Biotechnology Capstone Project
2020-21 Fall: LIFS4970 - Biological Science Project Research I
2020-21 Winter: LIFS6660 - Molecular Medicine
2020-21 Spring: SCIE1500 - Guided Study on Research I
2020-21 Spring: LIFS4960 - Biological Science Capstone Project
2020-21 Spring: LIFS5260 - Biochemical and Molecular Basis of Diseases
2020-21 Spring: LIFS6660 - Molecular Medicine
2019-20 Spring: LIFS4981 - Biochemistry and Cell Biology Project Research II
2019-20 Spring: LIFS5260 - Biochemical and Molecular Basis of Diseases
2019-20 Spring: LIFS6660 - Molecular Medicine

Recent Publications


  • Lin, Raozhou; Duan, Zhigang; Sun, Haitao; Fung, Man Lung; Chen, Hansen; Wang, Jing; Lau, Chi Fai; Yang, D.; Liu, Yu; Ni, Yanxiang; Wang, Zai; Cui, Ju; Wu, Wutian; Yung, Wingho; Chan, Ying Shing; Lo, Amy Cheuk Yin; Xia, Jun; Shen, Jiangang; Huang, Jiandong, "Kinesin-1 Regulates Extrasynaptic Targeting of NMDARs and Neuronal Vulnerability Toward Excitotoxicity", (2019)
  • Xu, Jing; Du, Yong-lan; Xu, Jing-wei; Hu, Xiao-ge; Gu, Lin-fan; Li, Xiu-mao; Hu, Ping-hong; Liao, Tai-lin; Xia, Qiang-qiang; Sun, Qi; Shi, Lei; Luo, Jian-hong; Xia, Jun; Wang, Ziyi; Xu, Junyu, "Neuroligin 3 Regulates Dendritic Outgrowth by Modulating Akt/mTOR Signaling", (2019)
  • Xia, Qiangqiang; Xu, Jing; Liao, Tailin; Yu, Jie; Shi, Lei; Xia, Jun; Luo, Jianhong; Xu, Junyu, "Neuroligins Differentially Mediate Subtype-Specific Synapse Formation in Pyramidal Neurons and Interneurons", (2019)
  • Egbenya, Daniel Lawer; Hussain, Suleman S.; Lai, Yichen; Xia, Jun; Anderson, Anne E.; Davanger, Svend, "Changes in synaptic AMPA receptor concentration and composition in chronic temporal lobe epilepsy", (2018)
  • Cao, Wei; Lin, Shen; Xia, Qiang-qiang; Du, Yong-Lan; Yang, Qian; Zhang, Meng-Ying; Lu, Yi-Qing; Xu, Jing; Duan, Shu-Min; Xia, Jun; Feng, Guoping; Xu, Junyu; Luo, Jian-Hong, "Gamma Oscillation Dysfunction in mPFC Leads to Social Deficits in Neuroligin 3 R451C Knockin Mice", (2018)

Read More

Publications

 
People