Menu

 

Research

Publications

Prof. Terence T W WONG's Publications


Year: Show All | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Article


Lei, Kang; Li, Xiufeng; Zhang, Yan; Wong, Tat Wah, "Deep Learning Enables Ultraviolet Photoacoustic Microscopy Based Histological Imaging with Near Real-Time Virtual Staining", Photoacoustics, v. 25, March 2022, article number 100308 (2022)

Li, Xiufeng; Kot, Chun Kit; Tsang, Tsz Chun Victor; Lo, Claudia T.K.; Huang, Bingxin; Tian, Ye; Wong, Hei Man; Cheung, Helen H.Y.; Kang, Lei; Chang, Atta C.Y.; Wong, Tsz Wai, "Ultraviolet photoacoustic microscopy with tissue clearing for high-contrast histological imaging", Photoacoustics, v. 25, March 2022, article number 100313 (2022)

 
Research